March 26, 2019 at 11:00 am

Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 50 – Aktietilbagekøbsprogram afsluttet

by

                                                                                                                                                                                       

Nasdaq Copenhagen A/S
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

 

Selskabsmeddelelse nr. 72/2018

 Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

 

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

 

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

 

 17. december 2018 

Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 50
Aktietilbagekøbsprogram afsluttet

Sydbank offentliggjorde den 20. februar 2018 et aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr., og den 22. juni 2018 blev programmet forhøjet til 1.250 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 21. februar 2018 og var planlagt til at slutte senest 31. januar 2019.

Sydbank A/S offentliggjorde den 14. december 2018 ved selskabsmeddelelse 71/2018 beslutningen om at stoppe det igangværende aktietilbagekøbsprogram. Som følge af beslutningen var den sidste handelsdag under aktietilbagekøbsprogrammet den 13. december 2018.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev foretaget med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank A/S og gennemførtes efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Harbourreglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal
aktierGennemsnitlig
købskursTransaktions-værdi (kr.)Akkumuleret seneste meddelelse5.817.000 1.158.706.480,0010. december 2018
11. december 2018
12. december 2018
13. december 201830.000
28.000
20.000
21.954158,63
161,69
161,23
160,524.758.900,00
4.527.320,00
3.224.600,00
3.524.056,08I alt uge 5099.954 16.034.876,08I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet 

5.916.954  

1.174.741.356,08

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK og gennemført af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S.
Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.
Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 6.664.497 egne aktier, svarende til 9,85 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
                         
Karen Frøsig                                      Bjarne Larsen
adm. direktør                                     bankdirektør

Bilag

Vedhæftet fil